ماشین های تراش و فرز و دریل چند کاره کوچک و رومیزی

MP10030

MP7533

MP7025

MP5042

MP4042/3A

دستگاه تراش فرز دریل چندکاره دستگاه تراش فرز دریل ماشین تراش فرز دریل ماشین فرز تراش دریل جندکاره دستگاه تراش فرز دریل کوچک

مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 300mm
فاصله بین مرکز ها : 1000mm
توان موتور : 1.1/1.5KW
......
مشخصات فرز و دریل :
حداکثر جابجایی اسپیندل : 80mm
توان موتور : 600W
مشخصات بیشتر »

مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 330mm
فاصله بین مرکز ها : 700mm
توان موتور : 1.1KW
......
مشخصات فرز و دریل :
حداکثر جابجایی اسپیندل :100mm
توان موتور : 550W
مشخصات بیشتر »
مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 250mm
فاصله بین مرکز ها : 700mm
توان موتور : 750W
......
مشخصات فرز و دریل :
حداکثر جابجایی اسپیندل : 210mm
توان موتور : 550W
مشخصات بیشتر »

مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 420mm
فاصله بین مرکز ها : 500mm
توان موتور : 550W
......
مشخصات فرز و دریل :
حداکثر جابجایی اسپیندل : 85mm
توان موتور : 550W
مشخصات بیشتر »

مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 420mm
فاصله بین مرکز ها : 400mm
توان موتور : 550W
......
مشخصات فرز و دریل :
حداکثر جابجایی اسپیندل : 85mm
توان موتور : 550W
مشخصات بیشتر »