انواع ماشین های تراش کوچک و رومیزی ، دستگاه تراش سی سانتی متری تا دستگاه تراش یک متری ، دستگاه های تراش سه میل ، دستگاه تراش روسی ، دستگاه تراش تایوانی ، دستگاه تراش چینی ، دستگاه تراش تک فاز

BL7033C

BL7025V

BL7025D

BL5222D

BL3119X

دستگاه تراش کوچک رومیزی دستگاه تراش رومیزی کوچک ماشین تراش رومیزی کوچک ماشین تراش کوچک رومیزی تراش کوچک رومیزی
مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 330mm
فاصله بین مرکز ها : 700mm
توان موتور : 1100W
مشخصات بیشتر »
مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 250mm
فاصله بین مرکز ها : 700mm
توان موتور : 550 / 700W
مشخصات بیشتر »
مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 250mm
فاصله بین مرکز ها : 700mm
توان موتور : 750W
مشخصات بیشتر »
مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 220mm
فاصله بین مرکز ها : 520mm
توان موتور : 550W
مشخصات بیشتر »
مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 180mm
فاصله بین مرکز ها : 310mm
توان موتور : 400W
مشخصات بیشتر »

BL10040

BL10036L

BL10036D

BL10032

BL9130

تراش رومیزی متوسط دستگاه تراش رومیزی متوسط ماشین تراش رومیزی متوسط ماشین تراش متوسط رومیزی دستگاه تراش متوسط رومیزی
مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 400mm
فاصله بین مرکز ها : 1000mm
توان موتور : 1.5 KW
مشخصات بیشتر »
مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 360mm
فاصله بین مرکز ها : 1000mm
توان موتور : 1.5 KW
مشخصات بیشتر »
مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 360mm
فاصله بین مرکز ها : 1000mm
توان موتور : 1.5 KW
مشخصات بیشتر »
مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 300mm
فاصله بین مرکز ها : 1000mm
توان موتور : 1.5 KW
مشخصات بیشتر »
مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 300mm
فاصله بین مرکز ها : 914mm
توان موتور : 1.1KW
مشخصات بیشتر »

از تمامی انواع این دستگاه تراش های کوچک و رومیزی جهت تراش تمامی فلزات و غیر فلزات معمول صنعتی میتوان استفاده کرد و تنها باید از ابزار تراش سالم و متناسب با جنس قطعه و همچنین از بار و سرعت یا دور اسپیندل مناسب استفاده کرد .