انواع ماشين تراش و اجزا آنها :

دستگاه تراش كوچک و مرغکدار :
اين نوع ماشین تراش برای آموزش و تراش قطعات كوچک مورد استفاده قرار مي گیرد و به این دلیل که بیشتر كارها را بین دو مرغک مي تراشند ، آنها را دستگاه تراش مرغک دار مي نامند . و چون از اين ماشین برای آموزش و كارهای كوچک استفاده مي شود اکثرا دستگاه انتقال حركت آنها بصورت چرخ و تسمه ساخته مي شوند . از نظر اندازه ، به دو شکل تقسیم مي شوند . ماشین تراش كوچک رومیزی و ماشین تراش كوچک پايه دار.

دستگاه تراش ابزار سازی :
تفاوت اين ماشین تراش با انواع دیگر اين است كه ماشین تراش های ابزار سازی دارای دقت بیشتری نسبت به ساير دستگاه تراش ها هستند و برخی با تجهیزات خاص جهت تراش قطعات دقیقتر تکمیل می شوند . کاربرد اصلی این ماشین تراش ها ساخت ابزار و شابلن برای مراکز و کارخانه های تولیدی و دستگاه تراش های دیگر است . این ماشین تراش ها برای ساخت قطعات و ابزار های كوچک و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند ، به همین دلیل آنها را در دو شکل رومیزی و پايه دار عرضه می کنند . نوع رومیزی این دستگاه تراش ها برای تراش قطعات كوچک و كوتاه و با قطر كم مورد استفاده قرار می گیرد و ماشین تراش پايه دار ، يک ماشین تراش دقیق و نسبتا بزرگ است كه سرعتهای مختلف دارد و معمولا مجهز به دستگاه ترمز دقیق برای قطع و كنترل كردن سرعت است .

ماشينهای تراش معمولی نرم شده :
توان تولیدی و وزن این ماشین تراش ها بالاست واکثرا در تولید استفاده مي شود . با توجه به اینکه در تولید قطعات مختلف مورد استفاده قرار مي گیرد ، دارای استپ ها و مدارج سرعت بیشتری هستند.

ماشين های تراش با قطركارگير وطول زياد :
این دستگاه تراش برای تراش کاری قطعاتی كه قطر و طول زیاد دارند مورد استفاده قرار مي گیرد . میز کار آنها بزرگ و ارتفاع محور اصلي ماشین تا روی بستر نسبتا زياد است . برخی از ماشین تراش ها كه دارای طول زياد هستند برای اينکه بتوان از حداكثر قطر كارگیر آنها استفاده کرد ، نزديک محور اصلي در قسمت ريل قطعه ای جاگذاری شده است که در هنگام لزوم آن قطعه را از روی ريل باز کرده و قطعات با قطر زياد را به محور می بندند و برای تراش كارهای مخصوص مورد استفاده قرار مي دهند . معمولاً اين دستگاه تراش ها با دور بسیار بالا طراحي نمي كنند و بلکه بر اساس استحکام و قدرت زیاد ساخته می شوند ، به همین دلیل مي توان با آنها حجم براده بیشتری را در يک زمان معین برداشت .

دستگاه تراش پيشانی تراش :
قطعاتی كه قطر زياد و طول نسبتا كمي دارند را بوسیله اين ماشین تراش ، تراش مي دهند . یکی از موارد استفاده دستگاه تراش پیشانی تراش در كارخانجات لکوموتیو سازی و در ساخت چرخهای لکوموتیو است و همچنین برای ساخت چرخ طیار  یا چرخ لنگر  به كار مي رود .

دستگاه تراش عمودی :
همانطوركه از نام آن پیداست اين ماشین تراش بصورت عمودی قرار مي گیرد ، دستگاه قلم گیر بصورت منشور چند ضلعي است كه مي تواند عمودی و در طول حركت خطي داشته باشد . دستگاه سه نظام آن بسیار بزرگ است و بطور عمودی قرار گرفته و دارای حركت دوراني است ، و برای گرفتن قطعه های سنگین مي باشد . جهت سوراخكاری هم از آن استفاده مي كنند .  و چون نسبتا سنگین است معمولاً دارای سرعتهای بالا نیست .