دستگاه فرز رومیزی و کوچک

BM8024FGX

BM8024FG

BM8024

BM5018V

BM399

دستگاه فرز رومیزی دستگاه فرز کوچک ماشین فرز رومیزی ماشین فرز کوچک فرز رومیزی
مشخصات فرز :
ابعاد میز کار : 800mm*240mm
فاصله نوک اسپیندل تا میز : 450mm
توان موتور : 1500W
مشخصات بیشتر »
مشخصات فرز :
ابعاد میز کار : 800mm*240mm
فاصله نوک اسپیندل تا میز : 450mm
توان موتور : 1500W
مشخصات بیشتر »
مشخصات فرز :
ابعاد میز کار : 800mm*240mm
فاصله نوک اسپیندل تا میز : 450mm
توان موتور : 1500W
مشخصات بیشتر »
مشخصات فرز :
ابعاد میز کار : 500mm*180mm
فاصله نوک اسپیندل تا میز : 500mm
توان موتور : 750W
مشخصات بیشتر »
مشخصات فرز :
ابعاد میز کار : 390mm * 92mm
فاصله نوک اسپیندل تا میز : 280mm
توان موتور : 350W
مشخصات بیشتر »